Комунални дејности Проекти

Асфалтирање на локален пат до с.Мрзен Ораовец

Напишано од општина Росоман

Завршува со изградба локалниот пат до с.Мрзен Ораовец, во оваа фаза се асфалтираат 850 метри со што граѓаните кои го користат овој пат ке добијат подобрена инфраструктура и ќе се зголеми безбедноста на учесниците во сообраќајот.

Вкупната финансиска конструкција на проектот е 3.401.173 денари, од кои 2.000.000 денари се обезбедени од страна на Министерството за локална самоуправа – Биро за регионален развој додека останатите се кофинансирани од страна на општина Росоман.

Повеќе за авторот

општина Росоман

Напиши коментар