Актуелно Комунални дејности Проекти

Сервисирање на мерно-регулациона шахта за Росоман

Напишано од општина Росоман

Сервисирана и пуштена е во работа постоечката мерко-регулациона шахта на локацијата кај Дрекслермаер. Поставен е нов Протокомер ТФФМ – Интерна уградба, поставен е Бежичен линк ENTERNET so вграден рутер за конекција помеѓу две точки и поставен е интернет за една точка со што од оваа шахта ќе се испраќаат податоци за протокот.

Повеќе за авторот

општина Росоман

Напиши коментар