АГРАР ВО ОПШТИНА РОСОМАН

  agrar vo opstina rosoman

  Во аграрната структура најзастапено е обработливото земјиште со 6543ha, пасишта со 5766ha и шуми со само 68ha.

  Според површината на шумска покривка оваа општина, после Илинден, се наоѓа на предпоследното место во државата

  Позната е по тоа што овде се одгледуваат сите, речиси сите градинарски и раноградинарски култури .

  Сепак, најпозната е по одгледувањето на квалитетниот росомански домат.

  Од овошките овде се наоѓаат најголемите плантажи на праски, а голем дел од површините е засаден со винова лоза и лубеници.

  За спортските риболови мораме да ги споменеме росоманските езерца покрај Црна Река, кои се порибени со слатководни видови риба.

  Според најновата територијална организација оваа општина нема претрпено никакви промени.

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img