ГРАДОНАЧАЛНИК НА ОПШТИНА РОСОМАН

    gradonacalnik na opstina rosoman

    Стојанче Лазов е Градоначалник на општина Росоман . Тој е член на политичката партија ВМРО-ДПМНЕ. Стојанче Лазов е роден 05.март.1964год. во Кавадарци . Матурира во 1981год на електротехничката струка во Битола . Во 1983 се здобива со диплома од виша скола 5ти степен. Моментално е студент на техничкиот факлутет-Битола . 1984 се вработува во АД Македонски Телекомуникации , при приватизацијата на истата во 2000год станува виш асистент за мрежно одржување дирекција Штип, со работно искуство од 25 години Во 1990 станува член на политичката партија ВМРО- ДПМНЕ 1996-2000год е избран за Председател на месна заедница Росоман , вооедно е и Председател на иницијативниот одбор за формирање на општина Росоман . 2000-2005 год . избран е за советник во советот на општина Росоман Во 2005 година е назначен за Координатор на ОК на ВМРО ДПМНЕ Росоман . Во 2009 год. кандидат за Градоначалник на општина Росоман Март 2009 год. На локалните избори е избран за Градоначалник на општина Росоман. Повторно е реизбран за Градоначалник на Општината на локалните избори кои се одржаа во Март 2013 година.

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

  • img
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img