БУЏЕТ НА ОПШТИНА РОСОМАН


  Почитувани,во продолжение можете да се информирате за буџетските приходи,расходи и завршни сметка на општина Росоман,транспарентноста пред се!  • Буџетски на Општина Росоман за 2016 година.

   превземи

  • Завршна сметка на буџетот на Општина Росоман за 2015 година.

   превземи

  • Буџетски на Општина Росоман за 2015 година.

   превземи

  • Завршна сметка на буџетот на Општина Росоман за 2014 година.

   превземи

  • Буџетски на Општина Росоман за 2014 година.

   превземи

  • Буџетски приходи на Општината за 2012 година.

   превземи

  • Буџетски приходи на Општината за 2013 година.

   превземи

  • Буџетски приходи на Општината за 2014 година.

   превземи

  • Буџетски расходи на Општината за 2012 година.

   превземи

  • Буџетски расходи на Општината за 2013 година.

   превземи

  • Буџетски расходи на Општината за 2014 година.

   превземи

  • Завршна сметка на Општината за 2012 година.

   превземи

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img