Буџетска и финансиска транспарентност

Јавни набавки на општина Росоман

 

 

  • Буџет на општина Росоман за 2021 годинa