Пристап до информации

Основни училишта и структура

  1. Лице задолжено за пристап за информации од јавен карактер: Зоран Јовановски 072 208 722 – mail: opstrosoman@yahoo.com
  2. Информации за Локален развоен план на општина Росоман 2019 – 2022