Совет на општината

Советници на општина Росоман

  1. Маријонка Печевска – Претседател на Совет
  2. Јованче Јошев
  3. Блага Бојкова
  4. Пене Александров
  5. Ристо Јошев
  6. Горан Јовановски
  7. Јовица Стошиќ
  8. Влатко Трајков
  9. Aтанас Стојанов

Структура на членови на советот