Совет на општината

Советници на општина Росоман

  1. Маријонка Печевска – Претседател на Совет
  2. Јованче Јошев
  3. Блага Бојкова
  4. Пене Александров
  5. Ристо Јошев
  6. Горан Јовановски
  7. Јовица Стошиќ
  8. Влатко Трајков
  9. Aтанас Стојанов