Актуелно Дополнителни информации Настани Огласи

Градоначалникот на општина Роосман : ОБЈАВУВА Барање за добивање Б-Интегрирана еколошка дозвола

Напишано од општина Росоман

ОБЈАВУВА

Барање за добивање Б-Интегрирана еколошка дозвола

До градоначалникот на Општина Росоман е доставено барање за добивање на Б-Интегрирана еколошка дозвола од ДПТТУ СИТИ ШОП – ДООЕЛ Кавадарци, ул. Илинденска бр.60 Кавадарци

Ја информираме јавноста дека сите потребни информации за барањето за Б-Интегрирана еколошка дозвола, ќе бидат достапни во просториите на Општина Росоман во Секторот за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина.

Заинтересираната јавност може да изврши увид во истата во рок од 14 дена од денот на објавување во просториите на локалната самоуправа од 09.00 часот до 12.00 часот.

Повеќе за авторот

општина Росоман

Напиши коментар