Дополнителни информации

Извештај според Законот за финансиска подршка на ЕЛС

Напишано од општина Росоман

Извештај за вкупниот договорен износ по доверители за финансирање на доспеани, а не платени обврски на општина Росоман (Сл.Весник на РМ бр.209/2018), заклучно со Септември 2018 година.

 

Повеќе за авторот

општина Росоман

Напиши коментар