Комунални дејности Настани

СРЕДБА СО ЖИТЕЛИТЕ НА МАНАСТИРЕЦ (18.11.2019)

Напишано од општина Росоман

На ден 18.11.2019 година жителите на Манастирец одржаа средба со Градоначалникот Бранко Јанев на тема: комунална инфраструктура. Се разговараше за проблеми со кои се соочуваат жителите на Манастирец, за проектите кои се завршени, кои се во фаза на реализација и идни проекти за 2020 година. Градоначалникот изјави дека во 2020 година ќе ги реализира проектите за кој ќе се одлучат самите жители на Манастирец.

Повеќе за авторот

општина Росоман

Напиши коментар