Актуелно Комунални дејности Проекти

Завршена е изградбата на водоснабдителниот систем за с.Манастирец

Напишано од општина Росоман

Завршен е проектот “Подобрување на животниот стандард преку изградба на водоснабдителен систем во с.Манастирец”. Проектот опфаќа дистрибуирање на вода за пиење преку доводен цефковод со должина од 1.6 км и резервоар за вода за пиење со волумен од 60 м3. Проектот е финансиран од страна на Бирото за Регионален развој и кофинансирано од страна на општина Росоман а е во износ од 2.130.758,00 денари

Повеќе за авторот

општина Росоман

Напиши коментар