Настани Некатегоризирано Огласи

СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВЕН УВИД

Напишано од Ивана Стојанова
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ НА КП 365/1 И КП 366 КО ПАЛИКУРА, ОПШТИНА РОСОМАН, Друштво за проектирање, трговија и инженеринг УРБАН ПРОЕКТИНГ ДООЕЛ Велес
Ревизија: Друштво за проектирање, трговија и услуги ФОРМИ ДООЕЛ увоз-извоз Битола

Повеќе за авторот

Ивана Стојанова

Напиши коментар