Дополнителни информации Огласи Проекти

СООПШТЕНИЕ

Напишано од Ивана Стојанова
Урбанистички проект за стопански и индустриски намени со намена Г2-Лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија, во УПС Росоман, на дел од КП 4152/3, дел од КП 4152/2 и дел од КП 1937/9, КО Росоман, Општина Росоман.

Повеќе за авторот

Ивана Стојанова

Напиши коментар