Актуелно Некатегоризирано Огласи

Урбанистички проект за село со намена Б2-Големи единици за трговија, во УПС Росоман, на дел од КП 4206/3, КО Росоман, Општина Росоман

Напишано од општина Росоман

Урбанистички проект за село со намена Б2-Големи единици за трговија, во УПС Росоман, на дел од КП 4206/3, КО Росоман, Општина Росоман

 

 

 

Повеќе за авторот

општина Росоман

Напиши коментар