Актуелно Дополнителни информации Огласи

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА Е1.13

Напишано од општина Росоман

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА Е1.13

ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И
ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ

(фотонапонски панели за производство
на електрична енергија кои се градат на
земјиште) НА КП 4050/7 КО РОСОМАН,

ОПШТИНА РОСОМАН

Линк од проектот:

https://drive.google.com/file/d/1LAJ-YL2kHhruDk7dwTiNnekvD6WOxdo0/view

Повеќе за авторот

општина Росоман

Напиши коментар