Актуелно Дополнителни информации Огласи

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА Е1.13

Напишано од Ивана Стојанова

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА Е1.13

ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И
ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ

(фотонапонски панели за производство
на електрична енергија кои се градат на
земјиште) НА КП 4050/7 КО РОСОМАН,

ОПШТИНА РОСОМАН

Линк од проектот:

https://drive.google.com/file/d/1LAJ-YL2kHhruDk7dwTiNnekvD6WOxdo0/view

Повеќе за авторот

Ивана Стојанова

Напиши коментар