Актуелно Проекти

Планска програма

Напишано од Ивана Стојанова

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА Е1.13 ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ

08-22.ПП Паликура Росоман 2 (3)

Повеќе за авторот

Ивана Стојанова

Напиши коментар