Актуелно Дополнителни информации Комунални дејности Проекти

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН, СО ПОЕДИНЕЧНА КЛАСА НА НАМЕНА A4.3 – ВИКЕНД КУЌИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ ЗА ВРЕМЕНО СМЕСТУВАЊЕ

Напишано од Ивана Стојанова

Повеќе за авторот

Ивана Стојанова

Напиши коментар