Актуелно Дополнителни информации Комунални дејности Некатегоризирано Проекти

Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште за ГП 1.1 со намена Г2 лесна и незагадувачка индустрија

Напишано од Ивана Стојанова

Повеќе за авторот

Ивана Стојанова

Напиши коментар